Uncontrolled Keywords matches "project paper"

Displaying results 1 to 20 of 28.
Refine search | New search | 1 | 2 | Next
Order the results:
Export 28 results as [feed] RSS 1.0 [feed] Atom [feed] RSS 2.0
1. Ikmal Hafiz Mustafar Ramdzuan, (2021) Standard Accounting System For Government Agencies (SAGA) Implementation Readiness In Dungun Municipal Council (MPD) Dungun, Trengganu. Project Report. -. (Submitted)
[img]
Preview
2. Rasman Abdullah, (2021) Sistem Kawalan Dalaman Dan Keberkesanan Audit Dalaman Di Sektor Awam Malaysia (Kajian Kes Daerah Muallim). Project Report. -. (Submitted)
[img]
Preview
3. Nur Naajla Shafyqa Abdul Mutalib, (2020) Faktor-faktor Mempengaruhi dan Hubungannya dalam Penglibatan Wanita Muda dalam Persatuan atau Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) di Daerah Kota Setar: Strategi dan Penyelesaian. Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
4. Mohd Azmi Omar, (2020) Penggunaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Jurulatih Undang-undang Kepolisian di Pusat Latihan Polis Segamat. Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
5. Elvina Stephanie Fernandez, (2020) The Importance of Internal and External Communication in Increasing Knowledge and Loyalty of Employees in Qi Malaysia. Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
6. Jonathan Bin Wilibrode, (2020) Hubungan antara Punca Stres Kerja dan Tahap Kemurungan dalam Kalangan Penjawat Awam Kumpulan Sokongan Hospital Miri. Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
7. Mohamed Noor Mohamed Amin, (2020) Suruhanjaya Pilihanraya dalam Sistem Pilihan Raya Malaysia yang Lebih Adil, Bersih, Dan Sistematik: Strategi Dan Penyelesaian. Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
8. Mohd Azizul Rosun Khan, (2020) Tahap Kecerdasan Emosi dan Kepuasan Kerja dalam Kalangan Penjawat Awam di Kota Kinabalu : Satu Tinjauan Awal. Open University Malaysia. (Unpublished)
[img]
Preview
9. Suzalina Rusli, (2020) Stress at Workplace for Shift Staff (Petronas Sabah Auxiliary Police). Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
10. Noor Amalina Suid, (2020) Penerimaan Masyarakat Dusun Mukim Tenghilan Sabah Terhadap Kahwin Campur. Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
11. Ezawaty Mat Johor, (2020) Prevalence and factor associating medication error among registered nurses at Public Hospital Ipoh. -. (Submitted)
[img]
Preview
12. Mohd Abdullah, (2020) Keberkesanan Penggunaan ICT dalam Kuliah Agama di Masjid dalam Daerah Kuala Terengganu. Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
13. Shaliny Serigarang A., (2020) Mental Health Issues among Mammographic Patients of Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
14. Mohd Saiful Syafiq Ahmad, (2019) Komunikasi dalam Organisasi dan Keberkesanan Membuat Keputusan di Jabatan Penguatkuasaan Majlis Daerah Sabak Bernam. Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
15. Masyuri Suhaimi, (2019) Penguasaan Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam Kalangan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL). Open University Malaysia. (Submitted)
[img]
Preview
16. Ros Aniza Abu Bakar, (2019) Tahap pengetahuan di kalangan ibu antenatal mengenai penjagaan luka episiotomi di salah satu klinik kerajaan di daerah Tangkak. -. (Submitted)
[img]
Preview
17. Arifin Hj Zainal, (2014) Maklumbalas pelajar terhadap prasiswazah Fakulti Sains Gunaan (FASS). In: Seminar Kebangsaan Pembelajaran Sepanjang Hayat 2014, 1-2 December 2014, Kuala Lumpur.
[img]
Preview
18. Ahmad Zamri Ramidi, (2014) Pandangan staf wanita Islam UiTM Kampus Samarahan terhadap poligami - FASS Final Project (BIS). Fakulti Sains Sosial Gunaan, Open University Malaysia. (Unpublished)
[img]
Preview
19. Khairiah Sulaiman, (2014) Amalan-amalan Islam dan kesannya terhadap pelajar aliran agama : kajian di Sekolah Menengah Agama Parit Raja, Batu Pahat, Johor - FASS Final Project (BIS). Faculty of Applied Social Sciences, Open University Malaysia . (Unpublished)
[img]
Preview
[img]
Preview
20. Mohd Syah Zali Ramle, (2013) Fesyen pemakaian tudung dikalangan remaja : satu kajian di Jitra - FASS Final Project (BIS). Fakulti Sains Sosial Gunaan, Open University Malaysia. (Unpublished)
[img]
Preview
Displaying results 1 to 20 of 28.
Refine search | New search | 1 | 2 | Next
Order the results: