Jenis-jenis rungutan pekerja kilang, kaedah penyelesaian dan kesannya terhadap pekerjaan