Library Operating Hours for Thursday, 2 December 2021 : 8.00AM - 6.00PM
Home
Taxonomy Term : Kaji Selidik

Kaji selidik OUM penuhi jangkaan majikan

News Details
Found in: 
Berita Harian
Date: 
19 September 2013
News Summary
OUM sentiasa meletakkan kualiti pengajaran sebagai satu keutamaan berdasarkan kaji selidik ke atas kurikulum universiti dan keperluan pekerjaan, faktor utama peluang pekerjaan untuk graduan terhad dalam pasaran kerja adalah kerana kekurangan kemahiran insaniah yang ketara dalam kalangan graduan di negara ini

Copyright© Library, OUM 2013, All Rights Reserved
Latest updated: 23th July 2013

Get in touch with us