Library Operating Hours for Friday, 23 April 2021 : 8.00AM - 6.00PM
Home

Links

Last updated on 01 December 2015
MAHKAMAH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA
 
 1. Ahmad Ibrahim., & Mahmud Saedon Awang Othman. (1988). Ke arah Islamisasi Undang-undang di Malaysia. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

 2. Ahmad Ibrahim. (1988). Sistem Undang-undang Malaysia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 3. Ahmad Ibrahim., & Ahilemah Joned. (2007). Sistem Undang-undang di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 4. Ahmad Mohamed Ibrahim. (1997). Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

 5. Akta Hasutan 1948. (2015). Kuala Lumpur: International Law Book Store (ILBS).

 6. Akta Kanun Keseksaan. (2015). Kuala Lumpur: International Law Book Store (ILBS).

 7. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor). (2003). Bahagian IV Mahkamah Syariah.

 8. Liaw Yock Fang. (1976). Undang-undang Melaka. The Hague. Fasal O. 1.

 9. Maxwell, W. E.(1884). The law and custom of the malays with reference to the tenure of land. JMBRAS 13: 75-220.

 10. Mohd. Din bin Ali. (1963). Two forces in Malay society. Intisari 1963. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.

 11. Muhammad Yusoff Hashim. (1989). Kesultanan Melayu Melaka. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 12. Muhammad Yusoff Hashim. (1997). Undang-undang/ Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka: Wacana mengenai Perundangan Melayu-Islam, Seminar Warisan Persuratan Johor II 1997. Anjuran Kerajaan Negeri Johor Darul Ta`zim, pada Jumaat-Ahad 31 Okt.-2 Nov. 1997.

 13. Salleh Buang. (1993). Malaysian legal history. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 14. Siti Zalikhah. (2008). Al-Syariah, Jilid 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 15. Taylor, E. NC.(1929). The customary law of Rembau. JMBRAS 7: Part I, 14- 55.

 16. Taylor, E. NC.(1948). Aspect of customary inheritance in Negeri Sembilan. JMBRAS 21. Part II. 41.

 17. Wan Arfah Hamzah., & Ramy Bulan. (2003). The Malaysian legal system. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 18. Wan Arfah. (2009). A first look at the Malaysian legal system. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 19. Winstedt R. O.(1966). Malay and its history. London.

 20. Yusoff Iskandar dan Abd. Rahman. (1978). Sejarah Melayu, satu perbincangan kritis dari pelbagai bidang. Kuala Lumpur: Heinemann.


Copyright© Library, OUM 2013, All Rights Reserved
Latest updated: 23th July 2013

Get in touch with us