Library Operating Hours for Sunday, 18 April 2021 : 8.00AM - 5.00PM
Home

Links

Last updated on 11 April 2016
SENI MUZIK MELAYU
 
  1. Aripin Said. (2006). Nyanyian rakyat: Mencari khazanah yang hilang. Lagu Rakyat: Memupuk Kesantunan Melayu, 229.
  2. Ediruslan Pe Amanriza, & Hasan Junus. (1993). Seni Pertunjukan Daerah Riau. Pekanbaru, Indonesia: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Riau.
  3. Johami Abdullah. (1993). Pendidikan muzik semasa. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
  4. Johami Abdullah. (2010). Pendidikan Muzik Kontemporari. Edisi kedua. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
  5. Juni. (2005). Randai, sebuah kesenian daerah dari Minangkabau. Diperoleh pada 19/3/2014 daripada http://minangkabauku.wordpress.com/2005/06/08/randai-sebuah-kesenian-dae…
  6. KKMM. (2011). Dasar Industri Kreatif Negara. Kuala Lumpur, Malaysia: Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Negara.
  7. Matusky, P. (1985). An Introduction to the Major Instruments and Forms of Traditional Malay Music. Asian Music, XVI (2). pp. 121

Copyright© Library, OUM 2013, All Rights Reserved
Latest updated: 23th July 2013

Get in touch with us