Library Operating Hours for Sunday, 16 May 2021 : 8.00AM - 5.00PM
Home

Links

Simptom Histeria dalam Kalangan Remaja Sekolah di Malaysia
Posted on 02 June 2016 by Practical1 ()
Abstract

Histeria merupakan satu permasalahan sosial yang banyak berlaku dalam kalangan remaja sekolah di Malaysia.
Fenomena histeria yang terjadi kepada pelajar di beberapa sekolah di negara ini memberi kesan negatif yang
memudaratkan sama ada dari sudut psikologi, jasmani mahupun spiritual. Dalam menangani gejala histeria, simptom
histeria harus dikenal pasti terlebih dahulu agar langkah pencegahan yang bersesuaian dan tepat dapat disarankan.
Hasil kajian kepustakaan yang dijalankan mendapati simptom-simptom histeria dapat dikenal pasti melalui tiga
sudut kategori iaitu simptom dari sudut psikologi, psikiatri dan perawatan Islam. Dari sudut psikologi, simptom
histeria ialah pelajar mengalami gangguan perasaan dan emosi seperti murung, bimbang, tertekan, mudah marah,
sensitif terhadap persekitaran dan mengalami masalah psikologi yang lain seperti masalah penyesuaian kendiri,
kemahiran menghadapi masalah dan sebagainya. Manakala dari sudut klinikal, simptom histeria yang ditunjukkan
dapat dikenal pasti melalui dua jenis simptom iaitu sindrom ceraian (dissociative hysteria) dan sindrom jelmaan
(conversion disorder). Sudut perawatan Islam mendapati simptom histeria ialah berupa gejala kerasukan seperti
menjerit, meracau, bertindak agresif dan di luar kawalan, menangis, tidak sedarkan diri dan menunjukkan gangguan
dirasuk oleh jin dan syaitan. Keseluruhan simptom ini secara umumnya ialah simptom-simptom yang membawa kepada
gejala histeria pada remaja sekolah di Malaysia.

Article Information
Database: 
ISLAMIYYAT

Copyright© Library, OUM 2013, All Rights Reserved
Latest updated: 23th July 2013

Get in touch with us