New Open Access Journal : Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa (JFATWA)